Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2013

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2013 được tổ chức vào ngày 25/4/2014 tại Tầng 7, The Pegasus Plaza (Biên Hòa, Đồng Nai) trên cơ sở vốn điều lệ 416.575.520.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

Đọc thêm...

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2012

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2012 được tổ chức vào ngày 22/4/2013 tại Hội trường The Pegasus Resort - Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) trên cơ sở vốn điều lệ 396.741.270.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

Đọc thêm...

Nghị quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát công bố Nghị quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và phát hành cổ phiếu thưởng.

Đọc thêm...

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2011

Đại hội đồng Cỗ đông phiên họp thường niên 2011 được tổ chức vào ngày 23/4/2012 tại Hội trường Khu nghỉ dưỡng The Pegasus Resort - Ke Ga trên cơ sở vốn điều lệ 344.996.080.000 đồng, đã thảo luận và thống nhất biểu quyết.

Đọc thêm...

Trang 2 trong tổng số 2

BẠN ĐANG Ở: