Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 được tổ chức vào ngày 18/04/2022 tại Lầu 7 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

Biên bản họp - Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 được tổ chức vào ngày 05/05/2021 tại Lầu 7 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2021

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2019 được tổ chức vào ngày 29/06/2020 tại Lầu 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 16/09/2019 tại Lầu 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 28/06/2019 tại Lầu 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018

Trang 1 trong tổng số 3

BẠN ĐANG Ở: