Công bố quyết định thành lập công ty trực thuộc: Trường Thịnh Phát Phú Quốc

Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát công bố thành lập công ty TNHH MTV Trường Thịnh Phát Phú Quốc, đây là Công ty trực thuộc do Toàn Thịnh Phát làm chủ sở hữu với những thông tin chi tiết như sau:

Đọc thêm...

Toàn Thịnh Phát tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Ngày 22/4/2013 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2012 Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát đã được tổ chức tại The Pegasus Resort - Kê Gà (Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) với sự tham dự của đông đảo cổ đông đại diện cho 82,27 % vốn cổ phần.

Đọc thêm...

Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2012 của Công ty được tổ chức:

Đọc thêm...

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát trân trọng thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

Đọc thêm...

Tờ trình nhận chuyển nhượng 3.007,4 m2 đất tại Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư – Kiến trúc – Xây dựng Toàn Thịnh Phát kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc nhận chuyển nhượng 3.007,4 m2 đất tại Phường Quyết Thắng, TP. Biên Hòa.

Đọc thêm...

Trang 8 trong tổng số 10

BẠN ĐANG Ở: