In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông Thường Niên 2015

Công bố thông tin về việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc thường trực công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Ngày 14/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 26/15/QĐ-HĐQT-TTP về việc bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Thường trực công ty. Theo đó, Hội đồng quản trị đã bổ nhiệm ông Võ Thanh Lâm giữ chức vụ này trong thời gian 6 tháng, Phó tổng giám đốc Thường trực sẽ điều hành hoạt động của công ty trong thời gian khuyết vị trí Tổng giám đốc

Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Ngày 14/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 25/15/QĐ-HĐQT-TTP về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của công ty. Theo đó, ông Phạm Điền Trung xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc vì lý do công tác và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.
Ngoài ra ông Phạm Điền Trung sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị công ty và việc này sẽ trình Đại hội cổ đông chuẩn y vào kỳ Đại hội kế tiếp.

Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết.

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm thành viên - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ đơn xin từ nhiệm và văn bản chấp thuận của nhóm cổ đông đề cử. Ngày 05/02/2016 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát đã ban hành Quyết định số 22/16/QĐ-HĐQT-TTP "Về việc miễn nhiệm chức danh thành viên - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty đối với Ông Phan Vũ Hùng". Hội đồng quản trị Công ty sẽ hoạt động với 06 thành viên còn lại cho đến kỳ Đại hội gần nhất và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng.

Thông báo về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến quý cổ đông về việc thay đổi sở hữu của cổ đông lớn.

Đọc thêm...

Trang 5 trong tổng số 11

BẠN ĐANG Ở: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG Thông tin đến Cổ đông