In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, được tổ chức:

- Vào lúc: 9 giờ 00, Thứ Tư ngày 18 tháng 04 năm 2022

- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà The Pegasus Plaza, số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2021

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, được tổ chức:

- Vào lúc: 9 giờ 00, Thứ Tư ngày 05 tháng 05 năm 2021

- Địa điểm: Tầng 7 Tòa nhà The Pegasus Plaza, số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2020

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2020

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2020

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông 2020

Tờ Trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát thông qua nội dung về việc chào mua công khai cổ phiếu.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Tờ trình Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- PHIEU LAY Y KIEN CO DONG

 

 

 

Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần - Đầu tư - Kiến Trúc - Xây Dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến Quý cổ đông việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thông Báo Chốt danh sách Cổ đông

 

 

 

 

Trang 1 trong tổng số 11

BẠN ĐANG Ở: QUAN HỆ CỔ ĐÔNG