In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty

Ngày 14/03/2016 Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành quyết định số 25/15/QĐ-HĐQT-TTP về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc của công ty. Theo đó, ông Phạm Điền Trung xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc vì lý do công tác và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.
Ngoài ra ông Phạm Điền Trung sẽ tham gia vào Hội đồng quản trị công ty và việc này sẽ trình Đại hội cổ đông chuẩn y vào kỳ Đại hội kế tiếp.

Công ty trân trọng thông báo để Quý cổ đông được biết.


Bài viết mới
Bài viết cũ

BẠN ĐANG Ở: Thông tin đến Cổ đông Công bố thông tin về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc công ty