Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2019

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2019 được tổ chức vào ngày 16/09/2019 tại Lầu 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường năm 2019

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2018

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 28/06/2019 tại Lầu 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2018

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2017 được tổ chức vào ngày 27/06/2018 tại hội trường Lầu7 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2017

 

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2017

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường năm 2017 được tổ chức vào ngày 03/11/2017 tại hội trường Lầu7 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường  2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông phiên họp bất thường  2017

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2016

Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2016 được tổ chức vào ngày 25/5/2017 tại hội trường Lầu7 Tòa nhà The Pegasus Plaza số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, Đồng Nai được ghi nhận như sau:

Vui lòng xem file đính kèm:

 

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên 2016

Trang 1 trong tổng số 3

BẠN ĐANG Ở: