Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, được tổ chức:

- Vào lúc: 9 giờ 00, Thứ sáu ngày 28 tháng 06 năm 2019

- Địa điểm: Tầng 20 Tòa nhà The Pegasus Plaza, số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

- Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018

 

 

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông thường niên 2018

 

Công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.


Công ty Cổ phần Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin công bố thông tin về việc tái bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty.

Xin vui lòng xem file đính kèm

Thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017

Hội đồng quản trị công ty trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến tham dự Đại Hội đồng Cổ đông phiên họp bất thường 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát, được tổ chức:

- Vào lúc: 14 giờ 00, Thứ hai ngày 03 tháng 11 năm 2017

- Địa điểm: Hội trường Lầu 7 Tòa nhà The Pegasus Plaza, số 53-55 Võ Thị Sáu, P.Quyết Thắng, TP. Biên Hòa, T. Đồng Nai.

- Nội dung: Theo chương trình nghị sự đính kèm.

Chị tiết xin vui lòng xem file đính kèm:

Thư mời họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017

- Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017

Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017

Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2017

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Đầu tư Kiến trúc Xây dựng Toàn Thịnh Phát xin thông báo đến quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại Hội Cổ Đông bất thường 2017

Trang 1 trong tổng số 10

BẠN ĐANG Ở: