Thông tin tuyển dụng của TTP

Hồ sơ tuyển dụng

Ứng viên vui lòng download phiếu ứng viên (nộp kèm theo hồ sơ)

1. Phiếu thông tin ứng viên Công ty CP Đầu tư - Kiến trúc - Xây dựng Toàn Thịnh Phát: Tại đây

2. Phiếu thông tin ứng viên Công ty TNHH MTV Kỹ thuật - Xây dựng Toàn Thịnh Phát: Tại đây

BẠN ĐANG Ở: